Zdravstvene preporuke

NEPRAVILNA ISHRANA!
Nepravilna ishrana može biti faktor rizika za nastanak različitih oboljenja: koronarne bolesti, dijabetesa, gojaznosti...
Nepravilna ishrana je ishrana sa visokim unosom ukupnih masti i holesterola, kao i visokim unosom soli, šećera i prostih ugljenih hidrata.
Nepravilnom ishranom se unosi više energije nego što je potrebno.
Ukoliko je uz nepravilnu ishranu prisutan i dodatni faktor rizika, poput pušenja ili fizičke neaktivnosti, njihov efekat se umnožava i rizik od nastanka višestrukih poremećaja zdravlja se povećava!
Nepravilna ishrana utiče na povišenje nivoa krvnog pritiska.
Povišen krvni pritisak doprinosi taloženju masnih naslaga u zidu krvnih sudova, što vremenom dovodi do njihovog suženja i oštećenja!
Usled prevelikog energetskog unosa hranom i nedovoljne potrošnje usled „sedećeg“ načina života, dolazi do pojave GOJAZNOSTI!

Ne zaboravite, gojaznost je bolest i faktor rizika za nastanak bolesti srca!

PRAVILNA ISHRANA
Pravilna ishrana predstavlja ishranu sa niskim sadržajem masti i soli, a bogatu biljnim vlaknima, mineralima i vitaminima, kao i složenim ugljenim hidratima
Osnovni princip pravilne ishrane je raznovrsnost, odnosno svakodnevna upotreba namirnica iz svih grupa
Osnov su žitarice i proizvodi od žitarica, a prednost imaju proizvodi od integralnog brašna
Mleko i mlečni proizvodi su zastupljeni sa 1-2 obroka dnevno, a prednost treba dati proizvodima sa nižim procentom masnoće
Meso i prerađevine su zastupljeni sa 1-2 obroka dnevno, a prednost dati posnim vrstama mesa i ribi
Izbegavati prženu, a pripremati barenu i pečenu hranu, kao i hranu na roštilju. Koristiti biljne masti u pripremanju hrane

HIGIJENA HRANE
Higijenski neispravne su sve namirnice koje su zagađene:
- bakterijama,
- parazitima,
- hemijskim materijama (pesticidi, metali, konzervansi),
- otrovnim materijama biljnog (gljive) ili životinjskog (neke ribe, školjke) porekla.
Higijenski neispravne su sve namirnice ako su im izmenjeni: sastav, ukus, miris, izgled, i ako su ozračeni iznad dozvoljene granice.
Higijenski neispravne su i sve namirnice kojima je istekao rok trajanja, i ne smeju se koristiti u ishrani pre ponovne kontrole kvaliteta.
Pravilan transport i skladištenje hrane
- Pri transportu namirnica treba voditi računa o čistoći i, eventualno, o preporučenoj temperaturi.
- Namirnice se čuvaju na čistom mestu, pokrivene radi zaštite od muva, insekata i glodara. Kada je to moguće, koristiti hermetički zatvorene posude, frižidere i zamrzivače. Ostavu i druga mesta za skladištenje namirnica treba zaštiti od insekata,glodara i drgih životinja.
- Temperatura u skladištu ne sme da pređe 15 stepeni Celzijusa, prostorija ne sme da bude vlažna i treba je redovno provetravati.
- Kućna dezinfekciona sredstva, insekticide, konzervanse, varikinu, esenciju, lekove i druga hemijska sredstva treba čuvati daleko od hrane i na mestu koje je nedostupno deci.
Pravilna priprema hrane
- Pre i posle rukovanja hranom treba oprati ruke.
- Sirovu hranu treba pre upotrebe dobro oprati.
- Meso treba potpuno skuvati (kuvanjem na 100 stepeni 2 sata), vodeći računa da se hranljivi sastojci sačuvaju. Nakon kuvanja hranu treba pojesti što pre, jer toplota pogoduje razmnožavanju infektivnih agenasa.
- Ako skuvana hrana treba da se čuva duže od 5 sati, treba je držati ili na visokoj (preko 60 stepeni C ) ili niskoj (- 10 stepeni C) temperaturi. Ranije skuvanu hranu pre upotrebe treba podgrejati na visokoj temperaturi do pojave mehurića.
- Radne površine na kojima se hrana priprema treba redovno dezinfikovati.
Redovna kontrola ispravnosti hrane
U domaćinstvu treba redovno kontrolisati:
- rok trajanja,
- izgled,
- miris,
- ukus uskladištene hrane.
Neispravne namernice treba odmah odstraniti.

HIGIJENA VODE
- Danas u svetu zbog upotrebe higijenski neispravne vode godišnje oboli preko 500 miliona ljudi, a umre oko 10 miliona.
- Najsigurniji način obezbeđenja higijenski ispravne vode za piće je preko gradskog, odnosno seoskog vodovoda, a gde to nije moguće, iz objekata za lokalno vodosnabdevanje (bunari, izvori i cisterne)
- Kontrolu ispravnosti vode za piće radi Zavod za javno zdravlje. U slučaju mikrobiološke ili hemijske neispravnosti vode za piće neophodna je asanacijavodnog objekta i sprovođenje mera za popravku kvaliteta vode.
Ukoliko voda za piće ne potiče iz vodovoda ili njena ispravnost nije sigurna, preporučuje se:
- zaštita izvora vode
- održavanje čistoće sudova
- prokuvavanje vode
Zaštita izvora

Bunar ili drugi izvor vode treba pokriti.
Treba zabraniti uriniranje i defeciranje u blizini izvora, kao i blizu vodnih tokova.
Životinje držati dalje od izvora.
Održavanje čistoće sudova
Sudove za zahvatanje i čuvanje vode treba redovno prati i održavati u čistom stanju.
Vodu treba zahvatati kutlačom ili čašom sa drškom, vodeći računa da ruka ne dodirne vodu.
Zabranjeno je piti direktno iz posude u kojoj se voda čuva.
Sud se pokriva čistom krpom ili poklopcem.
Prokuvavanje vode
Ukoliko niste sigurni u ispravnost vode, ona se može prokuvati.

HIGIJENA I ODSTRANJIVANJE OTPADNIH MATERIJA
Najsigurnije je uklanjanjanje otpadnih voda putem kanalizacije!
Neadekvatno uklanjanje otpadnih materija putem septičkih jama ili nužnika može biti potencijalni izvor zagađenja, tako da se predlažu sledeće mere začtite:
Pravilna izgradnja nužnika i septičke jame
- Nužnik i septička jama izgrađuju se nizvodno od stambenog objekta (15 do 20 metara) i 20 do 50 metara od objekta za snabdevanje vodom.
- Septičke jame, kao i nužnici, mogu biti vodonepropusne ili propusne.
- Daleko je pogodnija gradnja vodonepropusnih jama (grade se od betona i prazne se po punjenju) i nužnika (dvokomorna jama).
- U našim uslovima septičke jame i nužnici u velikoj meri se grade tako da propuštaju otpadne materije u okolinu, što ugrožava bezbednost i okoline i stanovništva koje na taj način otklanja otpadne materije.
- Potrebno je redovno pražnjenje septičke jame.
Odžavanje lične higijene
Po obavljenoj nuždi, obavezno oprati ruke!
NAJVAŽNIJA I UJEDNO NAJJEDNOSTAVNIJA MERA LIČNE HIGIJENE U SPREČAVANJU BOLESTI JE PRANJ E  RUKU.

RUKE TREBA PRATI SAPUNOM I VODOM PRE I POSLE:

- RUKOVANJA HRANOM
- VRŠENJA NUŽDE
- DODIRIVANJA ŽIVOTINJA