Stomatološka zaštita

U cilju unapređenja stomatološke zdravstvene zaštite građana sa podrućja opštine Golubac i Braničevskog upravnog okruga, Dom zdravlja Golubac i opština Golubac su po raspisanom tenderu javnih nabavki malih vrednosti izvršili nabavku savremene stomatološke stolice sa pripadajućim nasadnim instrumentima ukupne vrednosti 765.820,oo dinara, sa garantnim rokom od 2 godine, a kupljeno sa periodom otplate od 18 meseci.
     Zahvaljujući strukturi stomatološke opreme koja datira iz prošlog veka iz 1968. godine, 1980. godine i 1991. godine ova stomatološka stolica je došla u pravi čas za potrebe zdravstvenih osiguranika i građana sa područja naše opštine.
  Pored stomatološke stolice Dom zdravlja Golubac u saradnji sa Filijalom RZZO Braničevskog okruga, je izvršio i nabavku stomatološkog kompresora za rad nove stomatološke stolice, obzirom da je jedan od starih kompresora u kvaru i da se više ne može popravljati. Vrednost ovog aparata je 57.200,oo dinara.
Sve navedeno je nabavljeno u cilju unapređenja stomatološke zdravstvene zaštite dece i odraslih.