Dom zdravlja Golubac

SPISAK LEKARA DOMA ZDRAVLJA GOLUBAC

Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva- opšta služba

1. Dr Boban Trifunović, Direktor Doma zdravlja Golubac, spec.opšte medicine, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, izabrani lekar opšte službe
2. Dr Danijela Mitrović, izabrani lekar, Načelnik službe opšte medicine
3. Dr Mirijana Žikić, spec.opšte medicine, izabrani lekar opšte službe
4. Dr Ivan Milenković, izabrani lekar opšte službe, radi i u ambulantama Dobra i Brnjica
5. Dr Danijela Živković, izabrani lekar opšte službe, radi i u ambulanti Braničevo
6. Dr Vesna Marković, izabrani lekar opšte službe
7. Dr Kristina Radovanović, izabrani lekar opšte službe

Odsek hitne pomoći opšte službe Doma zdravlja Golubac

1. Dr Slobodanka Mijović, spec.urgentne medicine

Služba zdravstvene zaštite dece školskog i predškolskog uzrasta

1. Dr Zlatimir Tošić, spec.pedijatar, Načelnik službe
2. Dr Borisavka Jović, spec.pedijatar

Služba zdravstvene zaštite žena

1. Dr Dragana Bogojević, spec.ginekologije

Stomatološka služba

1. Dr Željko Cucković, stomatolog, Načelnik službe,izabrani lekar
2. Dr Zorica Knežević, stomatolog, izabrani lekar

Dijagnostičko radioloskopneumoftiziološkolaboratorijska služba

1. Dr Miloš Imamović, spec.radiologije