Dom zdravlja Golubac

SPISAK LEKARA DOMA ZDRAVLJA GOLUBAC

Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva- opšta služba

1. Dr Boban Trifunović, Direktor Doma zdravlja Golubac, spec.opšte medicine, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, izabrani lekar opšte službe
2. Dr Danijela Mitrović, izabrani lekar opšte službe
3. Dr Mirijana Žikić, spec.opšte medicine, izabrani lekar opšte službe i načelnik službe opšte medicine
4. Dr Ivan Milenković, izabrani lekar opšte službe,
5. Dr Andreja Marjanović, izabrani lekar opšte službe,
6. Dr Vesna Marković, izabrani lekar opšte službe
7. Dr Kristina Radovanović, izabrani lekar opšte službe
8. Dr Danijela Živković, izabrani lekar opšte službe
9. Dr Ivana Milutinović, izabrani lekar opšte službe

Odsek hitne pomoći opšte službe Doma zdravlja Golubac

1. Dr Slobodanka Mijović, spec.urgentne medicine

Služba zdravstvene zaštite dece školskog i predškolskog uzrasta

1. Dr Zlatimir Tošić, spec.pedijatar, Načelnik službe
2. Dr Borisavka Jović, spec.pedijatar

Služba zdravstvene zaštite žena

1. Dr Dragana Bogojević, spec.ginekologije

Stomatološka služba

1. Dr Željko Cucković, stomatolog, Načelnik službe,izabrani lekar
2. Dr Katarina Živković, stomatolog, izabrani lekar
3. Dr Zorica Knežević, stomatolog, izabrani lekar

Dijagnostičko radioloskopneumoftiziološkolaboratorijska služba

1. Dr Miloš Imamović, spec.radiologije