Dijagnostička služba

Laboratorijska dijagnostika

-Violeta Trifunović, laborant

-Snežana Jovandić, laborant

-Merima Bogdanović, laborant