Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Spisak lekara

1. Dr Boban Trifunović, Direktor Doma zdravlja Golubac, spec.opšte medicine, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, izabrani lekar opšte službe
2. Dr Danijela Mitrović, izabrani lekar, Načelnik službe opšte medicine
3. Dr Mirijana Žikić, spec.opšte medicine, izabrani lekar opšte službe
4. Dr Ivan Milenković, izabrani lekar opšte službe, radi i u ambulantama Dobra i Brnjica
5. Dr Danijela Živković, izabrani lekar opšte službe,
6. Dr Vesna Marković, izabrani lekar opšte službe, radi i u ambulanti Braničevo
7. Dr Kristina Radovanović, izabrani lekar opšte službe
8. Dr Ivana Milutinović, izabrani lekar opšte službe
9. Dr Jovana Marinković, izabrani lekar opšte službe

 

Ovde možete preuzeti formular za izbor ili promenu lekara