Služba za zaštitu odraslog stanovništva

- Služba za zaštitu odraslog stanovništva organizuje svoj rad u Domu zdravlja Golubac, opšta služba, kao i u ambulantama u naseljima Braničevo, Miljević, Klenje, Dobra i Brnjica.

- Služba obezbeđuje zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji opštine Golubac. Tu spada 8845 stanovnika sa stalnim boravkom, od toga 1701 su deca do 18 godina i 7084 odraslih osoba. U toku 2012. Godine ostvareno je 7629 preventivnih usluga i 1895 usluga zdravstveno vaspitnog rada, 50509 kurativnih usluga, 82400 dijagnostičko terapeutskih usluga, prevoz pacijenata bez medicinske pratnje 55870 km i 50001 km sa medicinskom pratnjom.


 

Radno vreme: 7-19 (radnim danima)

012/638-630

Zakazivanje pregleda:

012/638-630

Dežurna služba: 0-24

012/638-742

Hitna pomoć: 0-24

012/638-742

Načelnik službe: Dr Mirjana Žikić

Glavna sestra: Tatijana Sremčević

Odgovorni tehničar: Zoran Džambas