Ambulanta Braničevo

AMBULANTA BRANIČEVO radi i postoji od 1968 godine, u njoj svakodnevno radi medicinska sestra, a izabrani lekar (dr Danijela Živković) radi tri dana u nedelji, pružajući usluge iz delatnosti opšte medicine. Ambulanta pored naselja Braničevo pruža zdravstvene usluge pored zdravstvenih osiguranika iz Braničeva, pruža usluge građanima i iz naselja Ponikve, Donja Kruševica. Nalazi se na 11Km od Doma zdravlja Golubac.

Radno vreme ambulante 7-14 (ponedeljak-petak). Telefon: 012/666-450

Ambulanta Branicevo