Aktuelnosti

 

- U prethodnoj 2012.godini nabavljeno je mnogo toga što će u velikoj meri pospešiti olakšati i osavremeniti rad  naše ustanove.

- Vozni park Doma zdravlja je uvećan za dva nova vozila od kojih je jedno  namenjeno patronaži.

- Osavremenjen i je i rad u laboratoriji, nabavkom automatizovanog biohemijskog analizatora otvorenog tipa sa mogućnošću aplikacija više reagenasa.Ovaj aparat kao i vozilo za patronažu nabavljeni su i  finansirani sredstvima koje je direktor Doma zdravlja Golubac, dr Boban Trifunović, uspeo da izdejstvuje u okviru Programa 1803 -01.“Učešće u finansiranju izgradnje i opremanja zdravstvenih ustanova“

- Nabavka nove stomatološke stolice u mnogome je olakšala rad u stomatološkoj službi.

- Donacijom „Fondacije Nikole Spasića“ nabavljena je laboratorijska centrifuga.  Od „Maklera“ d.o.o. iz Beograda dobijen je INR aparat.

- Nabavljena su i dva LED televizora.

- Medicinsko osoblje kontinuiranom edukacijom i prisustvovanjem na brojnim seminarima  svoje znanje i stručnost u radu  dovodi na zavidan nivo.

- Uspešno vođenom polovnom politikom unapređena je i poboljšana tehnička opremljenost a sa njom i kvalitet rada u  Domu zdravlja,a u tom smeru će se nastaviti i u 2013.godini.