Дом здравља Голубац

 

 
 

Мисија:

Дом здравља Голубац обезбеђује квалитетну и доступну примарну здравствену заштиту.Промовише здраве стилове живота,спроводи програме за рано откривање болести. У лечењу користи савремене дијагностичке процедуре и протоколе лечења.

Визија:

Дом здравља Голубац савремено опремљена здравствена установа, која има партнерски однос са својим становништвом. Континуирано унапређује организационе и стручне ресурсе у циљу унапређења превентивних активности и лечења оболелих. Води бригу о задовољству запослених и пацијената.

Вредности:

Брига о пацијентима, помоћ, разумевање и сарадња са колегама и сарадницима, одговорност према обавезама, приврженост установи, стално унапређење знања и вештина, домаћински однос према имовини дома здравља.